JM Free Ebooks - шаблон joomla Форекс

Kendine Akan Su

Kategori: Şiir

Öfke geçince acının tortusu çıkıyor ortaya

Beni sorarsanız yasemin kokusu toplamaya gitmiĢtim

Ellerim çatlamıĢ, ovuĢturmadan olacak

Diz kapaklarımda hafif bir ağrı ve dilim pelte

SeviĢirken gülen; seviĢme hallerinden bir hal

Belki kendini boĢaltan bir köpek, kendine doğru

Bir kedi süt içti, sütte ekmek parçaları

Gecenin yarısı, sokak satıcıları “boza” diyor

KeĢke ayın yirmi dokuzu ve Ģubat olsa

Belki bir balık tabakta olmaktan Ģikâyet eder

Sonra sokağa çıktım; sanırım sabahtı

ġehrin bir sakinine sorsaydınız gece sürüyordu

En çok, bizi en çok etkileyen sese doğru

Ayrıldık, ayrıldığımız her yerde kendimizi bekliyorduk

Belki hepimiz bir evden kovulmuĢtuk

Öfke geçmiyor; sadece acının tortusu hafifliyor biraz

O yüzden

Suyun yüzü yasemin yapraklarından görünmüyor

Ortamlar iPhone, iPad, Android, Kindle, PC, Mac
Sayfa 64
Ürün hakkında bilgi iste

Yorumlar

Rastgele Ekitap

Kategori: Roman

FALİH RIFKI ATAY

Kategori: Dini
Üretici: Sinan YILMAZ

Asrımız maalesef birçok manevi hastalığı içinde barındırmaktadır....